Απαραίτητες δεξιότητες για να γίνετε Μηχανικός Cloud

31
Απαραίτητες δεξιότητες για να γίνετε Μηχανικός Cloud

Εισαγωγή
Γιατί το Cloud Computing γίνεται τόσο δημοφιλές;
Επιλογές καριέρας με βάση γνώσεων Cloud Computing
Δεξιότητες Μηχανικού Cloud

Εισαγωγή

Το cloud computing είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει οτιδήποτε περιλαμβάνει την παράδοση φιλοξενούμενων υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Με άλλα λόγια, το cloud computing επιτρέπει στις συσκευές χρήστη να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα μέσω του Διαδικτύου από απομακρυσμένους διακομιστές και βάσεις δεδομένων. Σε μια πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους, η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άκρου γίνεται από κεντρικούς διακομιστές, και αυτό γίνεται μέσω μιας σύνδεσης δικτύου στο Διαδίκτυο που τους συνδέει και τα δύο (μπροστινό μέρος με back-end). Ως εκ τούτου, η υποδομή cloud περιλαμβάνει το υλικό και το λογισμικό για τη σωστή εφαρμογή μοντέλων υπολογιστικού νέφους.

Μερικά από τα παραδείγματα του cloud computing περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Τα Έγγραφα Google και το Microsoft Office 365- είναι προσβάσιμα μέσω του Διαδικτύου. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στα υπολογιστικά φύλλα και τις παρουσιάσεις που είναι αποθηκευμένες στο cloud ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε. Αυξάνει την παραγωγικότητα ενός ατόμου.
 • Το email, το Skype και το WhatsApp επιτρέπουν επίσης στους χρήστες να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα, στα οποία μπορούν να προσπελαστούν από οποιαδήποτε συσκευή όποτε το επιθυμούν.
 • Το Zoom- είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για διασκέψεις ήχου και βίντεο. Τα δεδομένα αυτών των συναντήσεων αποθηκεύονται στο cloud, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

Η δημοτικότητα του cloud computing αυξάνεται καθημερινά λόγω του ευδιάκριτου πλεονεκτήματος του σε σχέση με την παραδοσιακή φιλοξενία ιστοσελίδων. Παρακάτω είναι τα κύρια πλεονεκτήματα της αυξανόμενης χρήσης και της μετάβασης σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους.
Αυτά είναι τα εξής:

 • Διαχειριζόμενη υπηρεσία – το cloud computing είναι μια πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία και ο χρήστης χρειάζεται πρόσβαση στο διαδίκτυο και έναν υπολογιστή για να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους.
 • Η υπηρεσία κατ‘ απαίτηση υπονοεί ότι ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος κατ‘ απαίτηση. Πωλείται με τιμές ανά ώρα ή λεπτό που καθορίζονται από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
 • Ελαστικότητα – ο χρήστης μπορεί να έχει όσο το δυνατόν λιγότερη ή όσο το δυνατόν υψηλότερη υπηρεσία με βάση τη χρήση ή τις απαιτήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Υπάρχει μια τεράστια ποσότητα ελαστικότητας που συνδέεται με το cloud computing.

Προτού κατανοήσουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε μηχανικός cloud, πρέπει να εξετάσουμε τους τύπους υπηρεσιών cloud.
Οι τύποι και μια σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών cloud αναφέρονται ως εξής:

 • Η υποδομή ως υπηρεσία (IaaS)- είναι μια υπηρεσία όπου οι επιχειρήσεις νοικιάζουν διακομιστές για υπολογιστές και αποθήκευση στο cloud. Οι χρήστες μπορούν να εκτελούν οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα ή εφαρμογή σε αυτούς τους ενοικιαζόμενους διακομιστές χωρίς συντήρηση και χωρίς να επιβαρύνονται με λειτουργικά έξοδα για αυτούς τους ενοικιαζόμενους διακομιστές.
 • Πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS)- σε αυτήν την υπηρεσία, τα εργαλεία υλικού και λογισμικού διατίθενται στον χρήστη μέσω Διαδικτύου από τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Αυτά είναι εργαλεία που απαιτούνται κυρίως για την ανάπτυξη εφαρμογών και φιλοξενούνται στην υποδομή του παρόχου υπηρεσιών PaaS.
 • Το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS)- είναι ένα μοντέλο λογισμικού που βασίζεται σε σύννεφο και είναι ένας τρόπος παράδοσης εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου ως υπηρεσία.

Επιλογές καριέρας με βάση γνώσεων Cloud Computing

Το cloud computing προσφέρει διάφορους τύπους προοπτικών καριέρας. Περιλαμβάνει πολλούς ρόλους: πληροφορική, διαχείριση, ανάπτυξη εφαρμογών, επιχειρηματική ανάλυση, δίκτυο, ασφάλεια, ανάπτυξη ιστού και πολλούς άλλους. Οι θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τομέα αυξάνονται. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς θέσεις εργασίας είναι:

 • Cloud Engineer
 • Cloud Project Manager
 • Cloud Architect
 • Cloud Developer
 • Διαχειριστής Cloud
 • Σύμβουλος Cloud
 • CIOs

Αυτή η λίστα θέσεων εργασίας είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική.

Η κύρια εστίασή μας σε αυτό το ιστολόγιο είναι να συζητήσουμε τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε μηχανικός cloud. Υπάρχει μια έκρηξη στις προσλήψεις μηχανικών cloud και τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Amazon, η Google, η IBM, η Microsoft και άλλοι πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην υποδομή cloud τους, με αποτέλεσμα υψηλή ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό από το τέλος τους. Η ζήτηση για επαγγελματίες του cloud αναμένεται περαιτέρω να αυξηθεί αλματωδώς στο μέλλον, και το ίδιο θα είναι η απαίτηση για θέσεις εργασίας όπως αυτές του μηχανικού cloud. Θα εργαστείτε με ομάδες πολλαπλών λειτουργιών ως μηχανικός cloud, συμπεριλαμβανομένων λογισμικού, λειτουργιών και αρχιτεκτονικής. Ως εκ τούτου, οι επιλογές για να διαλέξετε είναι πολλές κατά την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως μηχανικός cloud. Στο υπόλοιπο ιστολόγιο, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται, λαμβάνοντας υπόψη το πλεονέκτημα της ύπαρξης ποικίλων επιλογών. Ας επικεντρωθούμε στις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε μηχανικός cloud. Θα τα συζητήσουμε λεπτομερώς αφού κατανοήσουμε τις ευρείες δεξιότητες που πρέπει να κατέχετε.

Δεξιότητες Μηχανικού Cloud

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις δεξιότητες που πρέπει να έχετε:

 • Τεχνικές δεξιότητες– που περιλαμβάνουν γνώσεις υπολογιστών και HTML.
 • Χρηματοοικονομικές δεξιότητες και επιχειρηματικές ιδέες– που αναφέρονται στην ευαισθητοποίηση των μηχανικών cloud με όρους όπως ROI, επιχειρηματικά σχέδια και στρατηγικές μάρκετινγκ.
 • Ανάλυση δεδομένων– ικανότητα χειρισμού μεγάλων δεδομένων και χρήσης συστημάτων ERP.
 • Οι δεξιότητες ασφάλειας δεδομένων θα σήμαιναν κατανόηση ασφάλεια δικτύου, κρυπτογράφηση, εξουσιοδότηση και πρωτόκολλα.
 • Δεξιότητες διαχείρισης έργου-να ανατρέξετε στη γνώση της διαχείρισης κινδύνου, της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών και άλλων διαδικασιών κατά περίπτωση.

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στις δεξιότητες υπολογιστικού νέφους λεπτομερώς μία προς μία:

 • Κατανόηση του λειτουργικού συστήματος Linux (OS)– Το Linux είναι ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη επιχειρηματικών αναγκών. Το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα για να γίνετε μηχανικός cloud είναι να εξοπλιστείτε με λειτουργικό σύστημα Linux. Ένας κύριος λόγος για την εκμάθηση του Linux είναι να έχουμε κατά νου το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί στρέφονται στο Linux για να δημιουργήσουν τεχνολογίες. Η εξάσκηση του Linux θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ισχυρά βασικά στοιχεία αυτού του λειτουργικού συστήματος και ως εκ τούτου θα σας βοηθήσει ως μηχανικός cloud. Εάν αναπτύξετε τις εντολές και τη δύναμή σας στο Linux OS, μπορείτε να επιβιώσετε και να ευδοκιμήσετε στον τομέα του cloud με αυτή τη μοναδική δεξιότητα μηχανικής cloud.
 • Δεξιότητες προγραμματισμού – η εκμάθηση μιας κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού είναι απαραίτητη για έναν επιτυχημένο μηχανικό cloud. Λίγες γλώσσες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη της επάρκειάς σας, και αυτές που ζητούνται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.
 • ASP.NET- που παρέχει λύσεις σε προγράμματα περιήγησης και ιστοσελίδες. Είναι ένα πλαίσιο που πρέπει να έχετε.
 • SQL- για επεξεργασία, χειρισμό και αποθήκευση δεδομένων
 • Η PHP χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση ιστοσελίδων με πολλαπλές λειτουργίες
 • XML με προγραμματισμό Java- για περιγραφή δεδομένων
 • Python – παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού όπως η python είναι επίσης σε ζήτηση. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία, ανάλυση και οργάνωση μεγάλων όγκων δεδομένων.
 • Η Ruby- είναι μια άλλη παραδοσιακή γλώσσα προγραμματισμού που πρόσφατα έγινε γνωστή.
 • Δεξιότητες βάσης δεδομένων– εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε τον χρόνο σας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης πλατφορμών βάσεων δεδομένων και ερωτημάτων γλώσσας. Η MYSQL και το Hadoop είναι δημοφιλή σε αυτόν τον χώρο.
 • Δεξιότητες δικτύωσης και πρωτόκολλα Διαδικτύου-Η δουλειά των μηχανικών cloud είναι να κάνουν τη διαδικασία εύκολη για τους τελικούς χρήστες. Οι δεξιότητες δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν και να διαρκέσουν πολύ στην επίτευξη αυτού του στόχου της διαχείρισης δικτύου και στη βελτίωση της ανταπόκρισης του δικτύου. Η γνώση της δικτύωσης και του τρόπου λειτουργίας του Διαδικτύου είναι ζωτικής σημασίας για ρόλους που σχετίζονται με το cloud, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του μηχανικού cloud. Είναι επιτακτική ανάγκη να μάθετε τις βασικές αρχές δικτύωσης και να γνωρίζετε για τα εικονικά δίκτυα για όλους τους ρόλους που επικεντρώνονται στο cloud.
 • DevOps και Containerization- Το DevOps, όπως υποδηλώνει το όνομα, συνδυάζει δύο προσεγγίσεις, δηλαδή, ανάπτυξη λογισμικού και λειτουργίες. Είναι μια δεξιότητα που έχει μεγάλη ζήτηση. Η κατανόηση ολόκληρου του κύκλου ζωής της ανάπτυξης, ξεκινώντας από τον προγραμματισμό έως την υλοποίηση και τη συντήρηση, είναι εξαιρετικά επωφελής για τον ρόλο ενός μηχανικού cloud. Containerization σημαίνει εξαγωγή εφαρμογών η μία από την άλλη για εύκολη ανάπτυξη στο cloud. Ως εκ τούτου, η εκμάθηση σχετικά με τα κοντέινερ, τα dockers και τα Kubernetes δίνει μια καλή ώθηση προς το να γίνετε μηχανικός cloud.
 • Κατανόηση της εικονικοποίησης-αναφέρεται στην εκτέλεση εφαρμογών λογισμικού σε εικονικές μηχανές, η οποία μειώνει την εξάρτηση από το υλικό και βοηθά στην ανοχή σε σφάλματα. Η εκμάθηση εικονικοποίησης έχει να κάνει με τον εξοπλισμό σας με την πιο επιθυμητή δεξιότητα στον τομέα του cloud.
 • Ασφάλεια και Ανάκτηση Η ασφάλεια στο cloud είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς τομείς στο cloud computing. Απαιτεί την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων, όπως παραβίαση δεδομένων ή ανάκτηση από καταστροφή. Οι σημερινές επιχειρήσεις έχουν τεράστια έμφαση στην προστασία των δεδομένων και των εφαρμογών τους, επομένως η ασφάλεια στο cloud είναι υψίστης σημασίας. Αυτή η εκμάθηση είναι ένας συνδυασμός cloud και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, οι μηχανικοί cloud πρέπει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και στις δύο αυτές ροές σπουδών.
 • Το API και οι υπηρεσίες ιστού – η υποδομή cloud βασίζεται σε API και υπηρεσίες ιστού για την ενοποίηση εφαρμογών στο διαδίκτυο. Η κατανόηση των XML, SOAP, WSDL και άλλων τυπικών υπηρεσιών θα λειτουργήσει υπέρ σας για να αποκτήσετε μια καλά αμειβόμενη δουλειά.
 • Πάροχοι υπηρεσιών cloud-Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τους παρόχους υπηρεσιών cloud όταν εισέλθετε στη ροή του cloud computing. Η κατανόηση των πρακτικών τους σχετικά με διάφορες υπηρεσίες, όπως η πληροφορική, η αποθήκευση, η βάση δεδομένων, η μετανάστευση και άλλες υπηρεσίες είναι επιτακτική. Υπάρχουν διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών cloud, με κορυφαία ονόματα τα AWS, Microsoft και Google. Πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να κατανοήσετε τις προσφορές αυτών των παικτών και των USP τους, εάν ακολουθείτε την καριέρα του cloud computing.

συμπέρασμα

Έχοντας κατανοήσει τις κρίσιμες δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνεις μηχανικός cloud, η εύρεση και η χρήση πόρων για την απόκτηση γνώσης και εξειδίκευσης σε αυτόν τον τομέα είναι απαραίτητη. Πολλοί πόροι μπορούν να σας επιτρέψουν να μάθετε το cloud και ως εκ τούτου να σας βοηθήσουν στο ταξίδι σας να γίνετε μηχανικός cloud. Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στο cloud computing είναι οι τέλειες επιλογές όταν εξετάζετε τις διάφορες δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνετε ένας επιτυχημένος μηχανικός cloud. Η απόκτηση πιστοποίησης cloud computing διαφοροποιεί το προφίλ σας και θα σας δώσει το πλεονέκτημα να γίνετε περιζήτητος μηχανικός cloud σε ένα άκρως ανταγωνιστικό τοπίο εργασίας. Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε εις βάθος γνώση του cloud computing. Θα σας επιτρέψουν επίσης να κατανοήσετε διάφορες έννοιες του cloud που θα σας βοηθήσουν να ακολουθήσετε μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα μηχανικής cloud.

Schreibe einen Kommentar