Πρόσκληση Διαγωνισμού για το Project Earth2

8
Πρόσκληση Διαγωνισμού για το Project Earth2

Τίτλος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Πόλεις του αύριο

Είδος διαδικασίας

Διαγωνισμός ιδεών. Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε φοιτητής αρχιτεκτονικής ή πραγματικός αρχιτέκτονας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα του. Ομοίως, μπορούν να συμμετέχουν και άνθρωποι από άλλους κλάδους, όπως φιλόσοφοι, κοινωνιολόγοι, ερευνητές κ.λπ. Η παρουσία αρχιτέκτονα δεν είναι απαραίτητη, αν και συνιστάται. Οι προτάσεις σχεδιασμού μπορούν να αναπτυχθούν μεμονωμένα ή από ομάδες (το πολύ 6 μέλη της ομάδας)

Προθεσμίες

κλείσιμο των εγγραφών, κλείσιμο αιτήσεων ή/και προθεσμία υποβολής και, κατά περίπτωση, την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να ληφθούν τα έγγραφα

Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2022

Οι εγγραφές λήγουν στις 30 Απριλίου 2022

Προθεσμία υποβολής: 1αγ Μάιος 2022

Ανακοίνωση νικητών: 1η Ιουνίου

Υποβολή μέσω του ιστότοπου του Project Earth 2 www.projectearth2.org

Πόλεις του αύριο ωρ

Σύντομη περιγραφή του διαγωνισμού

Το Project Earth 2 θέλει να προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση για τους πρόσφυγες και τους προσφυγικούς καταυλισμούς. Αντί να θεωρούμε τους προσφυγικούς καταυλισμούς ως εγκαταστάσεις αποθήκευσης για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών και τους πρόσφυγες ως προσωρινούς κατοίκους, σας ενθαρρύνουμε να κάνετε σμίκρυνση και να θεωρήσετε τους προσφυγικούς καταυλισμούς ως εργαλείο και μια ευκαιρία για να ενεργοποιήσετε ερημικές περιοχές της Ευρώπης. Σχεδιάστε τους προσφυγικούς καταυλισμούς ως σταθερούς οικισμούς και ως μια μεταβαλλόμενη δομή που μπορεί να αναπτυχθεί, να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί. Πώς μπορούν οι προσφυγικοί καταυλισμοί να είναι ευέλικτοι και να αναπτύσσονται οργανωμένα καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός τους; Πώς μπορούν να μετατραπούν από ένα προσωρινό καταφύγιο σε έναν σταθερό οικισμό, παρέχοντας κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και να γίνουν οι πόλεις του αύριο;

Οι λύσεις που δημιουργούνται από τους συμμετέχοντες θα παραδοθούν σε οργανισμούς και ΜΚΟ που εργάζονται επιτόπου, με στόχο την υλοποίησή τους.

Η κριτική επιτροπή μας αποτελείται από ειδικευμένους αρχιτέκτονες με εμπειρία σε ιδρύματα όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Αρχιτέκτονες χωρίς σύνορα ή το New Town Institute (NL)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε https://www.projectearth2.org

βραβεία

1ο Βραβείο: 1500€

2ο Βραβείο: 1000€

3ο Βραβείο: 300€

Επιλογή κόσμου: 200€

10 τιμητικές διακρίσεις: κανένα οικονομικό έπαθλο

Δημοσίευση σε ιστολόγια και ιστοσελίδες αρχιτεκτονικής

Δημοσίευση στην Open Bank of Design Ideas of Project Earth 2

Υπεύθυνος επικοινωνίας για πρόσθετες ερωτήσεις ή/και για αίτηση των εγγράφων

Μάριο Ακόστα

[email protected]

https://www.projectearth2.org/citiesoftomorrow

Schreibe einen Kommentar